2544 เปลี่ยนชื่อจากสมุดเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งหน้าเหลืองเป็นสมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส

2546 เปลี่ยนชื่อบริการ 1154 Talking YellowPages เป็น 1154 Yellow Plus พร้อมเพิ่มบริการ อาทิ เชื่อมต่อสายปลายทาง บริการส่งหมายเลขเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งกลับทาง SMS

2547 เกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) เข้าถือหุ้นแทนเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง สิงเทล เยลโล่ เพจเจส ไพรเวท ลิมิเต็ด (Singtel Yellow Pages Pte Ltd.)

2548 เปลี่ยนชื่อเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งจาก เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด เป็น เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2548 เปลี่ยนชื่อบริการ 1154 Yellow Plus เป็น 1188 Thailand YellowPages อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการค้นหาเลขหมายเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งของเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง ร้านค้า และบุคคลทั่วประเทศกว่า 6 ล้านหมายเลข

2550 ขยายไปสู่กลุ่มบริโภคกลุ่มใหม่ในจังหวัดสำคัญๆ โดยจัดพิมพ์ สมุดหน้าเหลืองฉบัเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ

2551 เกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งฯ ได้ควบรวมเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง ชินนี่ดอทคอม จำกัด (Shinee)

2552 เกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งฯ ได้เปิดโครงการช่างด่วน โทร 1188 เยลโลเพจเจส ตลอด 24 ชั่วโมง และเริ่มโครงการ Consumer & Online Competency เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดออนไลน์ที่กำลังจะมาถึง

2553 เกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งฯ สนับสนุนการเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านออนไลน์มากเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง

2554 เกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งฯ ขยายกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งในกลุ่มของ B2C โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น วารสารอร่อยดอทคอม

2555 เกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งฯ ขยายกลุ่มผู้บริโภคแบบเฉพาะด้านมากเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น Factory Supply Guide และ Builder Guide

2556 เกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่ง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการค้นหาเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งเกมยิงปลาตายไว | แอพW88 | ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา | เกมออนไลน์ W88 | เกมยิงปลาอันดับหนึ่งเครื่องจักร ทั้งในโรงงานและงานก่อสร้าง โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Machine Part & Hardware Tools